DeepAI 21

ประวัติผู้สอน

อาจารย์ทศพล ธนะทิพานนท์

  • ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เกรดเฉลี่ย 4.00
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รางวัลซีเนียร์โปรเจ็คดีเด่น
  • ผู้ก่อตั้งเว็บหมากกระดานออนไลน์ thaibg.com
  • วิทยากรอบรมการเขียนโปรแกรมภาษา Java, PHP, Android, Python และอื่นๆ ให้กับองค์กรต่างๆ กว่า 12 ปี
  • ผู้สร้าง Invincible เป็น AI หมากฮอสไร้พ่าย
  • ผู้ก่อตั้ง DeepAI 21 บริษัทผลิตซอร์ฟแวร์ให้กับหน่วยงานราชการ และเอกชนต่างๆ

คอร์สจาวา

จาวาพื้นฐาน (Basic Java Programming)

เหมาะสำหรับ ผู้เริ่มต้น, ไม่มีพื้นฐานจาวา
ระยะเวลา 5 วัน

ปูพื้นฐานการเขียนจาวาตั้งแต่เริ่มต้น จนสามารถเขียนได้ เข้าใจโครงสร้างและพัฒนาโลจิกการเขียนโปรแกรม

รายละเอียด

จาวาขั้นสูง (Advance Java Programming)

เหมาะสำหรับ ผู้มีพื้นฐานจาวา
ระยะเวลา 5 วัน

ต่อยอดจากระดับพื้นฐาน เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP), สร้างโปรแกรมที่มีความซับซ้อน

รายละเอียด

Design Pattern

เหมาะสำหรับ ผู้มีพื้นฐานจาวา
ระยะเวลา 3-5 วัน

Design Pattern คือ แบบแผนหรือแนวทางที่ทำให้พัฒนาโปรแกรมได้เร็วขึ้น เรียนรู้รูปการออกแบบโครงสร้างให้เข้ากับงาน

รายละเอียด

Clean Code

เหมาะสำหรับ ผู้มีพื้นฐานจาวา
ระยะเวลา 2-3 วัน

เรียนรู้มาตรฐานการเขียนโค้ด เพื่อลดความซ้ำซ้อน มีมาตรฐาน อ่านง่าย และทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รายละเอียด

Spring Boot Framework

เหมาะสำหรับ ผู้มีพื้นฐานจาวา
ระยะเวลา 3-5 วัน

Java Framework ที่กำลังเป็นที่นิยม เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถสร้างโปรเจ็คใหญ่ได้

รายละเอียด

AI Boardgame Programming

เหมาะสำหรับ ผู้มีพื้นฐานจาวาระดับกลางขึ้นไป
ระยะเวลา 3-5 วัน

Workshop การเขียนเกมส์กระดานด้วยภาษาจาวา, เทคนิคและ Algorithm ระดับสูงสำหรับการเขียน AI

รายละเอียด

Web Application

HTML5 & CSS3

เหมาะสำหรับ ผู้เริ่มต้น
ระยะเวลา 3-5 วัน

เรียนรู้คุณสมบัติใหม่ๆใน HTML5 และ CSS3 พร้อมด้วยการทำ Workshop

รายละเอียด

Bootstrap

เหมาะสำหรับ ผู้มีพื้นฐาน HTML, CSS
ระยะเวลา 2-3 วัน

เรียนรู้การใช้ Bootstrap เพื่อการออกแบบหน้าเว็บที่สวยงาม ไม่ยุ่งยาก ลดเวลาการทำหน้าเว็บ

รายละเอียด

Javascript & jQuery

เหมาะสำหรับ ผู้มีพื้นฐาน HTML
ระยะเวลา 5 วัน

ใช้ Javascript และ jQuery ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถใช้งานได้ในระดับสูง, การใช้ ajax ติดต่อ Server

รายละเอียด

ReactJS

เหมาะสำหรับ ผู้มีพื้นฐาน Javascript
ระยะเวลา 3 วัน

เรียนรู้ ReactJS และ Component ต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงสามารถสร้างโปรเจ็คที่มีความซับซ้อนได้

รายละเอียด

NodeJS

เหมาะสำหรับ ผู้มีพื้นฐาน Javascript
ระยะเวลา 3 วัน

ปูพื้นฐาน NodeJs ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงสามารถสร้างโปรเจ็คได้

รายละเอียด

AngularJS

เหมาะสำหรับ ผู้มีพื้นฐาน Javascript
ระยะเวลา 3 วัน

เรียนรู้ AngularJS และ Component ต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงระดับทำงานได้

รายละเอียด

PHP พื้นฐาน (Basic PHP)

เหมาะสำหรับ ผู้เริ่มต้น, ไม่มีพื้นฐาน
ระยะเวลา 3-5 วัน

ปูพื้นฐานการเขียน PHP ตั้งแต่เริ่มต้น, การเขียน MySQL พื้นฐาน สามารถสร้างเว็บไซต์ต่อฐานข้อมูลได้

รายละเอียด

Laravel Framework

เหมาะสำหรับ ผู้มีพื้นฐาน PHP
ระยะเวลา 3-5 วัน

เริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐานโครงสร้าง Laravel, การใช้ตัวช่วยใน Laravel จนสามารถสร้าง Website ขนาดใหญ่ได้

รายละเอียด

Mobile Application

Basic Android Programming

เหมาะสำหรับ ผู้มีพื้นฐานจาวา
ระยะเวลา 5 วัน

เรียนรู้พื้นฐานการเขียน Android จนสามารถสร้าง Application จริงเองได้

รายละเอียด

Android Workshop

เหมาะสำหรับ ผู้มีพื้นฐาน Android
ระยะเวลา 3-5 วัน

เน้นการเขียนเชิงปฎิบัติ เช่น Login by Facebook, ติดต่อ Server ผ่านการสร้างแอพแบบต่างๆ

รายละเอียด

Basic React Native

เหมาะสำหรับ ผู้มีพื้นฐาน Javascript
ระยะเวลา 3-5 วัน

Framework ที่เขียนครั้งเดียวแต่ Deploy ได้ทั้ง Android และ ios

รายละเอียด

React Native Workshop

เหมาะสำหรับ ผู้มีพื้นฐาน React Native
ระยะเวลา 3-5 วัน

เน้นการเขียนเชิงปฎิบัติ การต่อ API และการใช้ Component ที่พบบ่อย ผ่านการสร้างแอพแบบต่างๆ

รายละเอียด

Python

Basic Python Programming

เหมาะสำหรับ ผู้เริ่มต้น
ระยะเวลา 5 วัน

ปูพื้นฐานการเขียน Python ตั้งแต่เริ่มต้น จนสามารถเขียน, เข้าใจโครงสร้างได้

รายละเอียด

Python for Datascience

เหมาะสำหรับ ผู้มีพื้นฐาน Python
ระยะเวลา 3 วัน

ใช้เครื่องมือ Pandas เพื่องานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล, การสร้างกราฟ

รายละเอียด